praktikum z obecné a fyzikální chemie - návody, pokyny k protokolům, rozpis skupin a harmonogram cvičení