Podmínky získání zápočtu:

v průběhu semestru se budou na cvičeních psát průběžne testy, asi na 5-10 minut každý, testů bude celkem asi 5.
Pro získání zápočtu bude třeba dosáhnout nadpoloviční vetšiny bodů z průběžných testů.

Očekávána je též aktivní účast na cvičeních (např. počítání příkladů na tabuli).

Na moodlu budou vzdy v předstihu příklady k probírané látce, které se budou typově počítat na cvičeních. K jejich zvládnutí si bude třeba osvojit látku z přednášek. Proto choďte na cvičení připraveni.