Seznámení studentů s nástroji a možnostmi GIS, které jsou volně dostupné a (nebo) mají otevřený zdrojový kód (open source). Předpokládá se základní znalost GIS systémů. Student by měl po absolvování kurzu získat přehled o možnostech zpracování dat v open source GIS a základní orientaci v současné nabídce a funkčních možnostech volně šiřitelných GIS nástrojů.