Kurz seznamuje posluchače se základy zpracování zvukových a obrazových dat, způsoby jejcih záznamu, zpracování a ukládání.