1. Proč učit programování na střední škole, co učit, vazba na ostatní předměty.
2. Přehled jednotlivých paradigmat využívaných při tvorbě programů a jejich možné využití ve výuce na střední škole.
3. Didaktické problémy ve výuce programování a jak je řešit. Motivace studentů, výběr vhodných námětů na projekty, týmová práce na projektech, problematika hodnocení studentů.
4. Matematická olympiáda kategorie P a korespondenční semináře programování.
Přehled vhodných softwarových nástrojů pro výuku programování. Logo, Imagine Logo, Alice, Karel The Robot, BlueJ, Greenfoot, robotické stavebnice, Scratch, Squeak.