1. Didaktické problémy ve výuce programování a jak je řešit. Motivace studentů, výběr vhodných námětů na projekty, týmová práce na projektech, problematika hodnocení studentů.
2.  Přehled vhodných softwarových nástrojů pro výuku programování:  Alice, BlueJ, Greenfoot, Karel The Robot, Python, NetBeans, Smalltalk.