1. Jednotka informace, signál, zákony Booleovy algebry, Vennovy diagramy, základní logické členy, pravdivostní tabulka, příklady typických kombinačních obvodů v simulátoru Deeds (generátor parity, adresový dekodér, de-multiplexor, porovnávací obvod, převodník kódu). Sekvenční obvody - princip a rozdíl Mealyho a Mooreova automatu, klopný obvod R-S, D, zápis úrovní a hranou, registr - paralelní a sériový přenos, čítače - vzestupný, sestupný, synchronní a asynchronní.
2. Didaktika výuky HW počítačů - metody vysvětlení pojmu řadič, instrukce, demonstarce práce procesoru pomocí simulace jednoduchého cyklu v prostředí Deeds. Metoda simulace sestavení komponent základního počítače ve Virtualboxu. Demonstarce práce s diskovou pamětí, testy operační paměti a dalších komponent, práce s obrazem disku.
3. Didaktika výuky informatiky s využitím terminálových stanic, možnosti instalací aplikačního SW, způsob připojení terminálu pomocí RDS. Ukázka odborných učeben výuky technického vybavení na SŠ oboru IT a elektro, školní sítě a servrovny včetně síťového kreditního tiskového řešení.
4. Didaktika výuky datových sítí s využitím akademieCISCO, vybavení učebny, výukové materiály, typové příklady základní konfigurace, simulátor sestavení a konfigurace počítačové sítě.