Cílem předmětu je naučit studenty základy práce s dokumentací krajiny, biotopů a vegetace. Důraz je kladen na způsoby obrazového záznamu krajiny, které lze použít pro dokumentaci vlastních projektů a závěrečných zpráv i pro simulaci potenciálního projektového záměru (fotomontáž). Absolvent tohoto kurzu bude schopen samostatně zpracovat fotodokumentaci krajiny a vegetace před realizací záměru tak, aby tato dokumentace byla použitelná pro vyhodnocení a případný následný monitoring projektového záměru.

(1) Historie a vývoj zobrazovacích technik, fotodokumentace. (2) Technické základy - exponometrie, kvalita zobrazení. Zonální systém Ansela Adamse. (3) Osvětlení, jas, kontrast. (4) Estetická krajinářská fotografie - základy kompozice. (5) Dokumentační krajinářská fotografie, panorama [s J. Sudkem]. (6) Barvy, světla a stíny. (7) Digitální temná komora. (8) Tématická fotografie - rozmanitost celku a detail, technické pomůcky pro makrofotografii. (9) Vegetace - les a bezlesí, světlo a kontrast, barvy (fotografie květů). (10) Stromy a keře - vertikální panorama, dokumentace list, větvička, květ, plod, borka. (11) Prezentace fotografií, pozadí a podklad. (12) Fotodokumentace projektu, simulace.

 

Cvičení budou probíhat zčásti v exteriéru, zčásti v ateliéru (počítačové učebně) pod dohledem vyučujícího. Studenti budou zpracovávat vlastní snímky v rámci zápočtového projektu. Jednotlivé postupy úprav snímků budeme společně rozebírat formou tzv. kritik.

 

Dílčí témata cvičení budou navazovat na témata přednášek a budeme klást důraz na následující praktické dovednosti:

 

Fotografování: redukce šumu (clona, čas, citlivost), zostření. Kontrast, vyvážení bílé, osvětlení a kompenzace expozice, polarizační a přechodový filtr, zonální systém, HDR režim).

 

Zpracování JPG a RAW formátu: práce s křivkami, postup úprav (workflow), konverze do černobílé, vylepšení expozice, správa barev, skládání panoramatu, vyrovnání linií, retuš, HDR skládání snímku, efekt přechodového filtru - práce s vrstvami.