Cílem kurzu je hlubší orientace v často protichůdných zájmech ochrany přírody a památkové péče v kulturní krajině. Kurz bude zaměřen na společné i rozdílné body teoretického zázemí ochrany přírody i památek i problematiku střetu zájmů obou těchto oblastí v praxi současné péče o krajinu. Zvláštní důraz je kladen na tzv. komponované krajiny a zároveň se jedná o území s velkoplošnou či maloplošnou ochranou přírody a krajiny. Pozornost bude věnována i obsahové stránce plánu péče jako základnímu nástroji výkonu OPK v ČR.